Sağlıklı Büyüme ve Gelişme Tedavisi

Çocuklarımız, geleceğimizdir. 

Onların, sağlıklı büyüme ve gelişmeleri için gereken aylık kontrol, bağışıklama ve iyilik tetkiklerini yapıyoruz. 

  • Gerekli anamnez,  aile öyküsü
  • Fizik muayene
  • Değerlendirme testleri
  • Bağışıklama ve aşı programı