Dünya Gıda Günü

Her yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 'nün kuruluş tarihi 16 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür.

Sağlıklı beslenmeye ve böylece sağlıklı yaşamaya ne kadar önem verdiğimi biliyorsunuz.

Bugün de Dünya Gıda Günü olması nedeniyle ne yediğimizin farkına varmanın ne kadar önemli olduğunu, bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Ne yiyoruz, farkında mıyız?

Beslenme şekli ve türü, toplumların kimliklerinin oluşmasında büyük bir öneme sahiptir. Anadolu mutfağının kökleri 2 bin yıllık bir geçmişe ve birikime sahiptir. Coğrafya, din ve gelenekler yenilen yemeğin türünü değiştirse de, her toplumda bir sofra kültürü vardır. Popüler günlük yaşam tarzı öncelikle yemek kültürü üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Gerçek gıda ile hazırlanmış sofralarımıza daha çok yer vermeye çalışarak, kültürümüzün ruhunu sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu gittikçe daha iyi kavrıyoruz.

Bahçesi olan bahçesinde, saksısı olan saksısında üretim yapıyor artık. Böylece gerçek gıdayı sağlayan toprak ile anlaşmaya çalışıyoruz. Bireyler yaptıkça da, birbirimizi özendiriyoruz.

Diğer yandan da, Dünya Gıda Günü'nde her yıl açlıkla mücadele edilmekte.

21.yüzyılda halen yetersiz beslenen çocuklar var.

Gıda kaynaklarına ulaşmak kadar paylaşım sorunu da gündeme getiriliyor.

Dünya Gıda Günü'nde, insanın hayatını sürdürebilmesi için en önemli ve gerekli ihtiyaçlarından olan gıda için tarımsal üretimin önemine dikkat çekiliyor.

Gıda, hiç bir şekilde çöp olmamalı.

Dünya üzerinde israf edilen gıda oranı düşmedikçe doğal dengeyi korumak mümkün olmayacaktır.

Gerçek Gıda tüketerek yeterli beslenebilir ve gıda israfını da önleyebiliriz.

1-Doğayla uyumlu yaşayabilmek için,
2- Doğanın dengesini bozmadan üretilmiş gıda için,
3- Dünya ve insanların sağlıklı olması için,
4- Biyolojik çeşitliliği ve doğayı korumak için,
5- Gıda İsrafını önlemek için,

Gerçek gıda ile beslenme, sorumluluk hisseden her bireyin üretim ve tüketim tercihlerini gözden geçirmesi ile gittikçe artan bir bilinçlenme sayesinde büyük bir akım yaratacaktır.

Hepinize sağlıklı günler dilerim. 

Dr. Sabahat Karakaşlılar